Moduł IVR w oprogramowaniu CTIdesk pozwala na zastąpienie wbudowanego w centralę telefoniczną modułu zapowiedzi.

W porównaniu do standardowych systemów zapowiedzi instniejących w centralach nasze oprogramowanie umożliwia:

 • możliwość definiowania dowolnej ilości scenariuszy
 • brak limitów ilości etapów / poziomów w scenariuszu
 • użycie syntezatora mowy do odtwarzania komunikatów (głosy z usługi Google'a)
 • możliwość definiowania dowolnej ilości przypisań scenariuszy na podstawie przedziałów czasowych (a nie tylko ustawienie dzień / noc)
 • autoryzację użytkowników na podstawie identyfikatora i pinu w celu przejścia do kolejnego etapu
 • możliwość przypisywania uruchamianych scenariuszy na podstawie dzwoniącego klienta (np dedykowanie scenariuszy dla konkretnych grup klientów - scenariusz z wybranym opiekunem klienta)
 • graficzny edytor scenariuszy
 • rozszerzone statystyki z połączeń (wraz z pełnymi informacjami o ścieżce którą przeszedł klient)
 • możliwość kierowania połączeń do opiekuna dzwoniącego klienta (rozpoznawanie klienta na podstawie numeru lub autoryzacji)
 • możliwość odczytywania dynamicznych komunikatów sytezatorem na podstawie zapytań do bazy danych
 • możliwość zarządzania kolejkami połaczeń w powiązaniu do obsługą agentów modułu CTIdesk Telefonia
 • poczta głosowa  - możliwość nagrania wiadomości która jest wysyłana na zdefiniowany email
 • rejestrowanie chęci kontaktu zwrotnego podczas oczekiwania w kolejce
 • automatyczne ankiety głosowe (połaczenia wychodzące) - tylko dla wersji Pro
 • zarządzanie priorytetami kolejek - tylko dla wersji Pro

 

ivr pl

Moduł IVR występuje w dwóch wariantach

 • Standard
 • Pro (obsługa priorytetów kolejek, ankiety z kampaniami wychodzącymi)

 ivr calls

Moduł działa w oparciu o funkcjonalność FreePBX i łączy się z centralą po SIP trunku. Licencja określa ilość jednoczesnych połączeń które system może obsługiwać (10 kanałów lub jego wielokrotność) Współpracuje ze wszystkimi centralami obsługującymi łącze SIP.

About CTI Solutions

CTI Solutions - software company established in 2008, specializing in telecom systems.
Our offer cover many areas of client management systems fully integrated with telephony systems. We offer both "box versions" of our programs and customized systems prepared according to client's needs.
Our systems are compatible with many types of PBX'es.
© 2021 CTI Solutions. All Rights Reserved.